Bảng Định mức Cấp phối bê tông & vữa xây-Mới nhất

0
2264

Trong các công trình xây dựng, định mức cấp phối bê tông là một trong những chỉ tiêu rất quan trọng, nó vừa phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế đề ra, và ảnh hưởng rất lớn đến chi phí của công trình. Chúng ta hãy tìm hiểu tỷ lệ cấp phối bê tông và những tiêu chuẩn liên quan dưới những thông tin dưới đây nhé

Cấp phối bê tông và định mức cấp phối bê tông là gì

Cấp phối bê tông

Cấp phối bê tông được định nghĩa là tỷ lệ các thành phần liên kết trong 1m3 bê tông, các thành phần này gồm có: Xi măng, cát, đá, nước, phụ gia, nhằm đạt được thành phẩm chất lượng theo yêu cầu, đồng thời thỏa mãn các tiêu chuẩn đề ra như: mác bê tông, độ sụt. Cấp phối bê tông quyết định đến chất lượng bê tông

Cấp phối bê tông cho loại bê tông thông thường phổ biến sẽ được tính toán bao gồm các tỷ lệ thành phần cốt liệu như sau: xi măng (kg), cát (m3), đá (m3), nước (lít)

Định mức cấp phối bê tông

Định mức cấp phối bê tông là quá trình tính toán, thí nghiệm đưa ra các tỷ lệ hợp lý của các thành phần cốt liệu trong 1m3 bê tông, thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật tiêu chuẩn đề ra, đảm bảo chất lượng bê tông là tốt nhất, phù hợp với điều kiện thực tế trong quá trình sử dụng

định mức cấp phối bê tông là gì

Tỷ lệ cấp phối bê tông phụ thuộc vào những yếu tố nào

Để đưa ra được tỷ lệ cấp phối bê tông hợp lý đạt chất lượng theo yêu cầu, những nhà cung cấp bê tông phải tiến hành thử nghiệm rất nhiều với các thành phần cốt liệu dựa theo một tiêu chuẩn nào đó như định mức 1776, định mức 1784. Những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ cấp phối bê tông như

Mác bê tông:

Để biểu thị chất lượng của bê tông người ta hay dùng khái niệm mác bê tông hay cấp độ bền của bê tông. Mác bê tông là khả năng chịu nén của mẫu bê tông, mẫu dùng để thí nghiệm chịu nén của bê tông có hình lập phương 15x15x15cm và được bảo dưỡng trong điều kiện quy định trong tiêu chuẩn thường là 28 ngày sau khi bê tông ninh kết

Theo TCVN 5574-1991 thì mác bê tông ký hiệu bằng chữ M, lấy cường độ trung bình của mẫu lập phương kích thước 150x150x150 tính theo đơn vị kg/m3 như vậy ta có các mác M100, M150, M200, M250, M300… Còn cấp độ bền bê tông theo TCVN 356-2005 ký hiệu là B gồm các cấp B3,5, B5, B7,5, B10, B12,5, B15, B20, B25…

Độ sụt bê tông:

Độ sụt bê tông hay độ lưu động của vữa bê tông được dùng để đánh giá khả năng dễ chảy của bê tông, được xác định theo TCVN 3105-93 hoặc ASTM C143-90A, ký hiệu là SN (cm), dụng cụ đo là hình nón cụt của Abrams. Độ sụt của bê tông rất quan trọng ảnh hưởng lớn đến chất lượng bê tông và trong quá trình thi công, trong thực tế thi công nếu cảm thấy bê tông không đủ độ dẻo hay khô quá chúng ta thường điều chỉnh để cho độ sụt tăng lên đến khi đạt yêu cầu chất lượng

độ sụt bê tông

Thành phần cốt liệu

Thành phần cốt liệu (xi măng, cát, đá, sỏi, nước, phụ gia) là nhân tố quyết định đến cường độ bê tông dẫn đến ảnh hưởng đến định mức cấp phối bê tông nó phụ thuộc vào: 

Chất lượng và số lượng xi măng

Độ cứng, độ sạch và cấp phối của vật liệu

Tỷ lệ nước/xi măng

Chất lượng của việc nhào trộn bê tông, độ đầm chắc của bê tông và điều kiện bảo dưỡng.

>> Xem thêm:

Bảng tra Định mức xây tường & vữa xây mới nhất 2021

Quy trình bảo dưỡng bê tông dầm, sàn, cột đúng kỹ thuật

Bảng định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây xi măng PCB30 mác 25, 50, 75, 100, 125

+ Vữa xi măng cát vàng

Mác vữaXi măng PCB30 (Kg)Cát vàng (m3)Nước (lít)
Vữa mác 251241,255276
Vữa mác 502261,193273
Vữa mác 753101,153270
Vữa mác 1003991,102266
Vữa mác 1254771,061266

+ Vữa xi măng cát mịn

Mác vữaXi măng PCB30 (Kg)Cát vàng (m3)Nước (lít)
Vữa mác 251341,252280
Vữa mác 502461,201276
Vữa mác 753381,149272
Vữa mác 1004301,097270

Bảng định mức cấp phối bê tông xi măng PC30 mác 100, 150, 200, 250, 300  theo định mức 1776

Độ sụt: 2-4cm, cỡ đá Dmax=20mm, Dmax=40mm

Mác bê tôngXi măng PC30 (Kg)Cát vàng (m3)Đá (m3)Nước (lít)Phụ gia
Bê tông mác 100 đá 1×22180,5160,905185 
Bê tông mác 150 đá 1×22810,4930,891185 
Bê tông mác 200 đá 1×23420,4690,878185 
Bê tông mác 250 đá 1×24050,4440,865185 
Bê tông mác 300 đá 1×24390,4440,865174Dẻo hóa
Bê tông mác 100 đá 2×42070,5160,906175 
Bê tông mác 150 đá 2×42660,4960,891175 
Bê tông mác 200 đá 2×43230,4710,882175 
Bê tông mác 250 đá 2×43840,4520,864175 
Bê tông mác 300 đá 2×44550,4140,851180 

Bảng định mức cấp phối bê tông xi măng PC40 mác 150, 200, 250, 300, 350, 400 theo định mức 1776

Độ sụt: 2-4cm, cỡ đá Dmax=20mm, Dmax=40mm

Mác bê tôngXi măng PC40 (Kg)Cát vàng (m3)Đá (m3)Nước (lít)Phụ gia
Bê tông mác 150 đá 1×22330,5100,903185 
Bê tông mác 200 đá 1×22810,4930,891185 
Bê tông mác 250 đá 1×23270,4750,881185 
Bê tông mác 300 đá 1×23740,4750,872185 
Bê tông mác 350 đá 1×24250,4320,860187 
Bê tông mác 400 đá 1×24390,4440,865174Dẻo hóa
Bê tông mác 150 đá 2×42210,5110,902175 
Bê tông mác 200 đá 2×42660,4960,891175 
Bê tông mác 250 đá 2×43090,4790,882175 
Bê tông mác 300 đá 2×43540,4640,870175 
Bê tông mác 350 đá 2×43980,3580,864175 
Bê tông mác 400 đá 2×44550,4140,851180 

Bảng định mức cấp phối bê tông xi măng PCB30 mác 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 theo TT10/2019/TT-BXD

Độ sụt: 2-4cm, cỡ đá Dmax=20mm, Dmax=40mm

Mác bê tôngXi măng PCB30 (Kg)Cát vàng (m3)Đá (m3)Nước (lít)Phụ gia
Bê tông mác 100 đá 1×22170,5390,887183 
Bê tông mác 150 đá 1×22660,5270,868183 
Bê tông mác 200 đá 1×23140,5160,850183 
Bê tông mác 250 đá 1×23600,5050,832183 
Bê tông mác 300 đá 1×24000,4980,820180Dẻo hóa
Bê tông mác 350 đá 1×24330,4940,814175Dẻo hóa
Bê tông mác 400 đá 1×24810,4870,801170Siêu dẻo
Bê tông mác 100 đá 2×42050,5490,890172 
Bê tông mác 150 đá 2×42500,5380,873173 
Bê tông mác 200 đá 2×42960,5270,856173 
Bê tông mác 250 đá 2×43400,5170,839173 
Bê tông mác 300 đá 2×43840,5070,823173 
Bê tông mác 350 đá 2×44210,5000,812170Dẻo hóa
Bê tông mác 400 đá 2×44810,4870,790170Dẻo hóa

Bảng định mức cấp phối bê tông xi măng PCB40 mác 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 theo TT10/2019/TT-BXD

Độ sụt: 2-4cm, cỡ đá Dmax=20mm, Dmax=40mm

Mác bê tôngXi măng PCB40 (Kg)Cát vàng (m3)Đá (m3)Nước (lít)Phụ gia
Bê tông mác 150 đá 1×22080,5470,900175 
Bê tông mác 200 đá 1×22470,5380,885175 
Bê tông mác 250 đá 1×22880,5270,869175 
Bê tông mác 300 đá 1×23260,5180,855175 
Bê tông mác 350 đá 1×23680,5090,838175 
Bê tông mác 400 đá 1×23950,5060,834170Dẻo hóa
Bê tông mác 150 đá 2×41960,5560,903164 
Bê tông mác 200 đá 2×42320,5480,889165 
Bê tông mác 250 đá 2×42710,5390,875165 
Bê tông mác 300 đá 2×43080,5300,861165 
Bê tông mác 350 đá 2×43460,5210,847165 
Bê tông mác 400 đá 2×43830,5130,832165 

Bảng định mức cấp phối bê tông theo tiêu chuẩn ACI

Theo tiêu chuẩn ACI thì bê tông được chế tạo bởi những thành phần cốt liệu có chất lượng và tiêu chuẩn cao được lựa chọn kỹ càng và tối ưu hóa thiết kế. Bê tông tính năng cao có độ bền và cường độ ưu việt hơn hẳn so với bê tông thông thường

Tên Cấp phốiW/BXM(kg)Cát(kg)Đá dăm(kg)Nước(lít)AM-S40(lít)Phụ gia Silica fume(kg)
CP10,28515,0077510501445,50,00
CP20,28489,2577510501445,525,75
CP30,28463,5077510501445,551,50
CP40,28437,7577510501445,577,25
CP50,28412,0077510501445,5103,00
CP60,28386,2577510501445,5128,75

Cách tính cấp phối bê tông và cấp phối vữa xây trộn thủ công tại hiện trường

Tại hiện trường thi công để ra được cấp phối bê tông chuẩn đạt yêu cầu chất lượng cũng như cường độ, nếu chúng ta không dùng bê tông thương phẩm mà là bê tông hoặc vữa trộn tay thủ công hay máy trộn, thì đa số người kỹ sư sẽ thiết kế cấp phối, tính toán tỷ lệ trộn dựa vào định mức có ghi trên bao bì xi măng, hoặc có thể dựa vào định mức theo TCVN

tính định mức cấp phối bê tông thủ công

Ví dụ đối với cấp phối vữa xi măng cát:

Ta lấy thùng sơn 18 lít làm chuẩn thì tỷ lệ trộn cho 1 bao xi măng như sau:   

  • Đối với mác vữa xây trát mác 75# thì tỷ lệ: 1 bao xi măng + 10 thùng cát + 2 thùng nước
  • Đối với vữa xây trát mác 100# thì tỷ lê: 1 bao xi măng + 8 thùng cát + 2 thùng nước

Ví dụ đối với cấp phối bê tông

Ta lấy thùng sơn 18 lít làm chuẩn thì tỷ lệ trộn cho 1 bao xi măng như sau:   

  • Với cấp phối bê tông mác 200:   1 bao xi măng + 4 thùng cát + 7 thùng đá
  • Với cấp phối bê tông mác 250:   1 bao xi măng + 3,5 thùng cát + 6 thùng đá
  • Với cấp phối bê tông mác 300:   1 bao xi măng + 2 thùng cát + 4 thùng đá

Download file excel bảng tra định mức cấp phối bê tông mới nhất miễn phí

Dưới đây là file excel bảng tra định mức cấp phối bê tông cập nhật mới nhất, bao gồm định mức cho 1m3 bê tông PC30, PC40, các định mức cấp phối bê tông áp dụng cho 1 bao xi măng (50kg). Các bạn chỉ việc download về rồi giải nén ra là có thể áp dụng được, rất tiện

file excel tra định mức cấp phối bê tông

Pass giải nén được kèm theo cùng với file gốc nhé, tải tài liệu dưới đây:

download xanh

Trên đây là những kiến thức cơ bản về định mức cấp phối bê tông, cấp phối vữa xây trát theo các tiêu chuẩn hiện hành và thực tế, hy vọng sẽ đem đến những thông tin bổ ích sát thực nhất cho bạn đọc. Mọi thắc mắc có thể xin bạn comment ở dưới phần bình luận để trao đổi được tốt hơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here