cách tính mét khối thumnail

Cách tính mét khối (m3) cát, bê tông, gỗ…trong xây dựng

Tính mét khối (m3) hầu hết chúng ta đều gặp thường xuyên trong cuộc sống nhất là trong ngành khoa học kỹ thuật, xây dựng. Vậy có bao nhiêu...
cách tính m2 ảnh đại diện

Cách tính m2 (mét vuông) trong xây dựng cực kỳ đơn giản

Tính diện tích mét vuông (m2) được ứng dụng rất nhiều trong đời sống đặc biệt ngành kỹ thuật, xây dựng. Trong bài viết dưới đây chúng ta sẽ...
luật xây dựng 2014 thum

Luật xây dựng 2014 PDF, sửa đổi bổ sung năm 2020

Luật xây dựng 2014, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 6 năm...
nghị định 37/2015-ndcp thum

Nghị định 37/2015/nđ-cp hướng dẫn về hợp đồng xây dựng pdf

Nghị định 37/2015/nd-cp ban hành ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ, quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Nghị định căn cứ Luật Tổ...
nghị định 38/2015-ndcp thum

Nghị định 38/2015/nđ-cp PDF quản lý chất thải và phế liệu

Nghị định 38/2015/nd-cp ban hành ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ, về quản lý chất thải và phế liệu. Nghị định căn cứ trên cơ sở...
tiêu chuẩn quốc gia tcvn 4085-2011-thum

Tcvn 4085:2011 Tiêu chuẩn Quốc gia về kết cấu gạch đá

Tiêu chuẩn quốc gia Tcvn 4085:2011 Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. TCVN 4085:2011 thay thế cho TCVN 4085 : 1985, TCVN 4085:2011...